Datum a časDnes je úterý, 17.10.2017SvátekSvátek má Hedvika
Přístupy1030293. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Informace z radnice


Dne 16. února a 2. března proběhlo 7. a 8. jednání rady města, 9. března 3. jednání zastupitelstva města. Přinášíme vám stručný výběr projednaných bodů. Kompletní usnesení z rad a zastupitelstva města naleznete na webových stránkách města www.libochovice.cz - úřední deska.

7. rada města 16.2.2015
 • RM doporučila zastupitelstvu města přehodnotit kritéria systému rozdělení finančních prostředků z výtěžku z provozovaných loterií a výherních hracích přístrojů takto: sport 60%, bezpečnost 20%, kultura 10% a zájmové organizace 10%.
 • RM schválila další smlouvy o využití systému zavedeného městem pro nakládání s komunálním odpadem - využití kontejnerů na tříděný odpad i pro drobné podnikatele.
 • RM schválila záměry zemědělských pachtů na pozemky p.č. 524/1 (orná půda) a 515/12 (orná půda) v k.ú. Libochovice.
 • RM doporučila zastupitelstvu města projednat návrh pana Petra Lísky ohledně koupě pozemků p.č. 25/1 a p.č. 27 v k.ú. Libochovice.
 • RM doporučila ZM schválit dotace z rozpočtu města pro rok 2015 organizacím TJ Sokol Libochovice a Fotbalový klub Libochovice, v obou případech ve výši 100.000 Kč, na celoroční činnost.
 • RM doporučila zastupitelstvu schválit rozpočtový výhled 2015 - 2017.
 • RM doporučila zastupitelstvu města schválit rozpočet města Libochovice na rok 2015.
 • RM souhlasí s rekonstrukcí kana-lizace a vodovodu v Libochovicích v ulici Kosmonautů s tím, že po ukončení prací bude komunikace uvedena do původního stavu.
 • RM schválila převedení zlepšených výsledků hospodaření za rok 2014 MŠ Poplze a MŠ Libochovice do rezervních fondů těchto organizací.
 • RM schválila na základě poptávko-vého řízení výběr dodavatele pro zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci knihovny - náměstí 5. května č.p. 10.
 • RM schválila výběr dodavatele na stavební práce pro stavbu “Revita-lizace veřejných prostranství v místních částech Poplze a Dubany - Libochovice”

8. rada města 2.3.2015
 • RM vzala na vědomí uzavření Mateřské školy Libochovice v době letních prázdnin od 1.7. do 7.8.2015.
 • RM schválila účetní závěrku ZŠ J.E.Purkyně a ZUŠ Libochovice za rok 2014 a převedení zlepšeného výsledku hospodaření do rezervního fondu.
 • RM schválila uznání dluhu a dohodu o splátkách s panem R.M., Libochovice.
 • RM schválila snížení prodejní ceny nástěnných kalendářů vydaných městem pro rok 2015 na 100,- Kč.
 • RM schválila dodavatele služeb TDI, dodavatele služeb na zajištění administrace a koordinátora BOZP pro stavbu “Revitalizace veřejných prostranství v místních částech Poplze a Dubany - Libochovice”.

3. zastupitelstvo 9.3.2015
 • ZM schválilo:
1. Základní parametry rozpočtu města pro rok 2015: Druh rozpočtu: deficitní (záporné saldo příjmů a výdajů)
Rozpočtové příjmy = 51.433.600,- Kč
Rozpočtové výdaje = 64.968.000,- Kč
Saldo hospodaření  = -13.534.400,- Kč 
2. Financování rozpočtu města na rok 2015: Pro rok 2015 schválilo zastupitelstvo města Libochovice zajistit financování deficitu rozpočtu použitím finančních prostředků města akumulovaných z předchozích let.
3. Poskytnutí dotací, peněžitých a věcných darů na rok 2015: ZM schválilo dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí dotací, peněžitých a věcných darů dle návrhu rozpočtu na rok 2015, uvedených v tabulkové části návrhu rozpočtu na rok 2015.
4. Závazné ukazatele rozpočtu města pro rok 2015: ZM stanovilo, že ve výdajové části rozpočtu nesmí být překročen stanovený objem výdajů dle jednotlivých paragrafů schváleného rozpočtu roku 2015. V rámci paragrafů se změna v jednotlivých položkách včetně mzdových položek povoluje.
5. Rozpis schváleného rozpočtu města pro rok 2015: Rozpis schváleného rozpočtu do plného třídění rozpočtové skladby dle vyhlášky č.323/2002 Sb. je v kompetenci vedoucího EO.
 • ZM schválilo koupi pozemků p.č. 25/1 a 27 v k.ú. Libochovice od pana Petra Lísky.
 • ZM schválilo záměr prodeje p. st.č. 92/2 v k.ú. Libochovice včetně budovy bývalého kina a pozemku p.č. 99/2 v k.ú. Libochovice.
Bc. Petr Hlavička, tajemník


Komentáře

WQ Reagovat
Vydání
< Ročník 2017 >
I.II.III.
IV.V.VI.
VII.VIII.IX.
X.XI.XII.
Libochovické noviny
Redakční rada


Šéfredaktor:
Mgr. Josef Krob

Redakční rada:
Mgr. Barbara Bláhová
Tomáš Černý
Pavel Česal
Ing. Milena Ryšavá
Alena Šebková
Stanislav Tlustý 

               

Počasí
Anketa
© 2009 Webdesign by Media Creative s.r.o.
Developed by Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
admin | webmail | Intranet |
www.libochovice.cz - Oficiální stránky města Libochovice