Datum a časDnes je úterý, 17.10.2017SvátekSvátek má Hedvika
Přístupy1030289. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Informace z radnice


Dne 12. a 26. ledna 2015 proběhlo 5. a 6. jednání rady města. Přinášíme vám stručný přehled projednaných bodů. Kompletní usnesení z jednání všech rad i zastupitelstva najdete na stránkách města www.libochovice.cz - úřední deska.

5. rada města 12.1.2015
 • RM schválila nákup plynového průtokového ohřívače, který bude předmětem nájemní smlouvy s Tenisovým klubem Libochovice.
 • RM schválila Smlouvu o výpůjčce mobilního lapače tuků a olejů “MOBILAP A P 2“ s paní Š.B., Maxima Gorkého, 434 01 Most.
 • RM schválila Směrnici č. S-1/2015 pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a mycích čisticích prostředků.
 • RM schválila Smlouvu o využití systému zavedeného městem pro nakládání s komunálním odpadem s původcem odpadu J.V., bytem Žukovova, 400 03 Ústí nad Labem
 • RM bere na vědomí informaci o žádostech o příspěvky na činnost z rozpočtu města.
 • RM schválila bezplatný pronájem nebytových prostor KS U Tří lip T.O. Bílý zajíc na rok 2015 pro nácvik tanečního oddílu.
 • RM schválila darovací smlouvy na finanční dary pro pořádání kulturních akcí v roce 2015.
6. rada města 26.1.2015
 • RM vzala na vědomí uzavření Mateřské školy Poplze v době od 2.3.2015 do 6.3. 2015 a v době letních prázdnin od 13.7.2015 do 21.8.2015.
 • RM schválila bezplatný pronájem velkého sálu KS U Tří lip Českému rybářskému svazu Libochovice pro konání výroční členské schůze.
 • RM schválila podání žádosti o dotaci z „Programu podpory regionální kulturní činnosti na rok 2015“ Krajského úřadu Ústeckého kraje na akci „Umíme se bavit -V. ročník“.
 • RM schválila podání žádosti o dotaci z programu “Volný čas 2015” KÚ Ústeckého kraje na akci “Plave malý i velký - V. ročník”. 
 • RM schválila další smlouvy o využití systému zavedeného městem pro nakládání s komunálním odpadem - jedná se o využití kontejnerů na tříděný odpad pro drobné podnikatele. 
 • RM schválila Smlouvu o zajištění zpětného odběru elektrozařízení s firmou ELEKTROWIN a.s.
 • RM jmenovala členy sportovní komise ve složení po jednom zástupci TJ Sokol, FK Libochovice, FC Dubany, Tenisový klub Libochovice, ZŠ J.E. Purkyně a ZUŠ Libochovice.
 • RM jmenovala kulturní komisi jako poradní orgán RM ve složení: předsedkyně Ing. Milena Ryšavá, členové: Mgr. Josef Krob, Šárka Vesecká, Jitka Lišková, Olina Psotová, Jaromír Tlustý a Michaela Prokopová.

Bc. Petr Hlavička, tejmník


Komentáře

WQ Reagovat
Vydání
< Ročník 2017 >
I.II.III.
IV.V.VI.
VII.VIII.IX.
X.XI.XII.
Libochovické noviny
Redakční rada


Šéfredaktor:
Mgr. Josef Krob

Redakční rada:
Mgr. Barbara Bláhová
Tomáš Černý
Pavel Česal
Ing. Milena Ryšavá
Alena Šebková
Stanislav Tlustý 

               

Počasí
Anketa
© 2009 Webdesign by Media Creative s.r.o.
Developed by Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
admin | webmail | Intranet |
www.libochovice.cz - Oficiální stránky města Libochovice