Datum a časDnes je středa, 22.11.2017SvátekSvátek má Cecílie
Přístupy1066430. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Vážení spoluobčané,

v únorovém vydání LN jsem Vás informovala o podané žádosti o dotaci na projekt s názvem „Revitalizace veřejných prostranství v místních částech Poplze a Dubany“. Dne 19.1.2014 byl tento projekt schválen Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad ke spolufinancování. Se zahájením stavebních prací se počítá v průběhu měsíce března, celý projekt by měl být dokončen do srpna 2015.Poplze: stavba nového dětského hřiště bude probíhat na nevyužívaném zanedbaném pozemku (přístupné z ulice Nová) a jeho využití se předpokládá i pro děti z mateřské školy. Nové dětské hřiště bude osazeno moderními herními prvky s barevným designem. Konkrétně se jedná o řetězové trojhoupadlo, pružinová houpadla, vahadlové houpačky, sedákový kolotoč, šplhací sestava, herní sestava, kreslicí tabule. Součástí dětského hřiště jsou i drobné sportovní plochy pro stolní tenis, pétanque a plocha s basketbalovým košem. Dále zde bude umístěn stojan na kola, mobiliář (lavičky, odpadkové koše, informační tabule) a dřevěný altán. 
Součástí stavebních prací v Poplzích je také úprava stávajícího území v centrální části obce na veřejné prostranství - náves. Mimo výsadbu zeleně a instalace mobiliáře (lavičky, odpadkové koše, informační tabule), se počítá i s úpravou zpevněných ploch z přírodního kamene. Je pamatováno i na plochu před stávající kapličkou, kde bude provedena kamenná cesta s palisádami. Dále zde proběhne rekonstrukce silnice U Školky - I. etapa.Dubany: stavba bude probíhat na stávajícím dětském hřišti. Filozofie prostorového řešení dětského hřiště je založena na lehkých dětských herních prvcích umístěných poblíž dřevěného altánu a postupném zvětšování prvků a jejich složitosti směrem dál od altánu pro starší děti. Počítá se s instalací řetězového trojhoupadla, pružinových houpadel, vahadlových houpaček, sedákového kolotoče, šplhací sestavy a velmi oblíbené lanové dráhy. V samotném nejvzdálenějším cípu dětského hřiště je umístěna část pro nejstarší tzn. lehké sportovní vyžití (stolní tenis a pétanque). V celém prostoru hřiště budou provedeny terénní úpravy, nová výsadba stromů, keřů a travin a osazení mobiliáře. 
Revitalizován bude také centrální veřejný prostor - náves, který volně navazuje na dětské hřiště. Bude osazen mobiliářem, doplněn kruhovými prvky z gabionů s horní sedací plochou, vyplněnými zelení, kvetoucími rostlinami, apod. Tyto kruhové prvky budou vzájemně propojeny cestami z přírodního kamene a plochami zeleně. Stavební práce zahrnují rovněž rekonstrukci komunikací okolo dětského hřiště a návsi - I. etapa. 

Celkové náklady projektu činí více jak 11 miliónů korun, dotace z ROP Severozápad bude poskytnuta ve výši max. 85 % z celkových způsobilých výdajů projektu, zbylých 15 % bude hrazeno z rozpočtu města Libochovice.


Ing. Jana Holá, starostka města


Komentáře

WQ Reagovat