Datum a časDnes je pondělí, 23.10.2017SvátekSvátek má Teodor
Přístupy1037001. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Město Libochovice sleduje jez na Ohři

Zástupci i úředníci města Libochovice už od roku 2011 sledují dění okolo problematické stavby jezu na Ohři. Jedná se především o před několika lety dokončenou úpravu přelivné hrany jezu, která zvýšila hladinu řeky nad jezem, a tím přímo ovlivnila hladinu spodní vody na obou březích toku.
V červnu roku 2011 svolala starostka města Ing. Jana Holá na základě mnoha stížností jednání s občany, kam pozvala zástupce Městského úřadu Lovosice - odboru životního prostředí, který stavbu povoloval a kolaudoval, dále zástupce Povodí Ohře s. p. a projektanta. Na jednání došlo k dohodě, že Městský úřad Lovosice nechá vyhotovit hydrogeologický průzkum a město navrhne zhotovitele. Město tak učinilo opakovaně, ale přesto ani na začátku roku 2012 nebyl hydrogeologický posudek stále objednán. Město proto požádalo Povodí Ohře o vyčištění Malé Ohře.
Povodí Ohře s. p. oznámilo na začátku roku 2012 zahájení udržovacích prací na Malé Ohři, ale po vyčištění se podmínky v území - a to především hladina spodní vody - nedostaly do přijatelných hodnot.
V polovině roku 2012 zahájil Městský úřad Lovosice, odbor životního prostředí, řízení o odstranění stavby, které mělo zjistit, zda byla stavba povolena v souladu s podmínkami v území a následně provedena v souladu s projektovou dokumentací.
V polovině roku 2013 pak Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, vydal veřejnou vyhláškou usnesení, kterým rozhodl o převzetí věci - odstranění stavby „Jez Libochovice - rekonstrukce pevného jezu na Ohři“ postavené v rozporu se schválenou projektovou dokumentací a stavebním povolením z důvodu nečinnosti Městského úřadu Lovosice. Následovalo objednání hydrogeologického posudku a po jeho vypracování bylo svoláno ústní projednání.
Po prověření všech podaných připomínek, námitek a důkazních i podpůrných materiálů vydal Krajský úřad Ústeckého kraje rozhodnutí, kterým stavebníkovi, společnosti EWA Libochovice s.r.o., Poděbradova 643, Libochovice nařídil odstranění stavby, a to nepovolené části jezového tělesa.           

Ing. arch. D. Oslej


Komentáře

WQ Reagovat
Vydání
< Ročník 2017 >
I.II.III.
IV.V.VI.
VII.VIII.IX.
X.XI.XII.
Libochovické noviny
Redakční rada


Šéfredaktor:
Mgr. Josef Krob

Redakční rada:
Mgr. Barbara Bláhová
Tomáš Černý
Pavel Česal
Ing. Milena Ryšavá
Alena Šebková
Stanislav Tlustý 

               

Počasí
Anketa
© 2009 Webdesign by Media Creative s.r.o.
Developed by Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
admin | webmail | Intranet |
www.libochovice.cz - Oficiální stránky města Libochovice