Datum a časDnes je středa, 20.9.2017SvátekSvátek má Oleg
Přístupy1003683. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Informace z radnice


Dne 8. a 18. prosince 2014 proběhla 3. a 4. jednání rady města a 15. prosince 2. zasedání zastupitelstva města. Přinášíme vám stručný přehled projednávaných usnesení.  Kompletní usnesení najdete  na www.libochovice.cz - úřední deska.

3. rada města 8.12.2014
 • RM schválila směrnici o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
 • RM schválila smlouvu na kompletní dodávku a instalaci kamerového systému v ulicích Turinského a Purkrabská v Libochovicích.
 • RM schválila sloučení agendy Bytového hospodářství a agendy Správy bytů v jednu, která nově ponese název Bytové hospodářství.
 • RM doporučila zastupitelstvu města ke schválení podání žádosti o projekt „Knihovna rekonstrukce prostor v čp. 10, náměstí 5. května, Libochovice”.

2. zastupitelstvo 15.12.2014
 • ZM schválilo rozpočtové provizorium na rok 2015.
 • ZM souhlasí s čerpáním úvěru SVJ Dvouletky 661 na financování rekonstrukce střechy.
 • ZM schvaluje podání žádosti o dotaci do ROP Severozápad na projekt “Revitalizace veřejných prostranství v místních částech Poplze a Dubany.
 • ZM schvaluje podání žádosti o dotaci v roce 2015 na projekt “Knihovna - rekonstrukce prostor v č.p. 10, náměstí 5. května Libochovice”. 

4. rada města 18.12.2014
 • RM schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou  HAVI s.r.o. Teplice z 30.9.2014 na akci „Výstavba sociálních zařízení v ulici Riegrova č.p.65, Libochovice“.
 • RM  schválila finanční prostředky z rozpočtu města na čtyři projekty pro Svaz tělesně postižených v ČR, místní organizaci Libochovice.
 • RM schválila odpisový plán příspěvkové organizace Základní škola J.E. Purkyně a Základní umělecká škola Libochovice na rok 2015.
 • RM schválila posílení investičního fondu z jejího  rezervního fondu na financování herních prvků pro školní zahradu Mateřské školy Libochovice ve výši 2.000 Kč.
 • RM schválila předávací protokol technického zhodnocení budovy MŠ Libochovice,  Revoluční 796, 411 17 Libochovice Mateřské škole Libochovice, příspěvkové organizaci.
 • RM souhlasila s pořádáním bazárku v prostorách KS U Tří lip - pro všechny účastníky bezplatně v roce 2015. 
Bc. Petr Hlavička, tajemník


Komentáře

WQ Reagovat
Vydání
< Ročník 2017 >
I.II.III.
IV.V.VI.
VII.VIII.IX.
X.XI.XII.
Libochovické noviny
Redakční rada


Šéfredaktor:
Mgr. Josef Krob

Redakční rada:
Mgr. Barbara Bláhová
Tomáš Černý
Pavel Česal
Ing. Milena Ryšavá
Alena Šebková
Stanislav Tlustý 

               

Počasí
Anketa
© 2009 Webdesign by Media Creative s.r.o.
Developed by Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
admin | webmail | Intranet |
www.libochovice.cz - Oficiální stránky města Libochovice