Datum a časDnes je středa, 20.9.2017SvátekSvátek má Oleg
Přístupy1003683. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Vážení spoluobčané,


v průběhu měsíce října 2014 byla dokončena první část realizace projektu Zkvalitnění turistické infrastruktury ve městě Libochovice. Rekonstrukci ulic Purkrabská, Turinského a Růžová realizovala stavební firma S-BAU Litoměřice. Revitalizované prostory jsou vybaveny turistickým informačním a navigačním systémem (informační cedule a ukazatele) a odpadkovými koši. Lavičky a květináče budou instalovány během měsíce března.
V současné době probíhá realizace druhé části projektu - výstavba veřejných toalet v ulici Riegrova, stavební práce provádí firma HAVI s.r.o., Teplice. V průběhu stavby, po dokončení demoličních prací a odstranění původního objektu byly zahájeny výkopové práce pro založení nové stavby. Po odstranění vrstvy zeminy byla při bagrování ve dvoře zdemolovaného domu odhalena klenba zasypaného vstupu do původního sklepa. Vzhledem k tomu, že původní sklep neměl žádné větrací otvory, průduchy nebo okénka, zasypaný vstup se nenacházel v objektu, ale ve dvoře za domem pod vrstvou zeminy, nic nesvědčilo o jeho existenci. Z tohoto důvodu byl termín ukončení projektu posunut do března 2015.
Ke dni 15. 1. 2015, tj. v době uzávěrky příspěvků do Libochovických novin, není znám výsledek hodnocení podané žádosti o dotaci do ROP Severozápad na projekt s názvem „Revitalizace veřejných prostranství v místních částech Poplze a Dubany“
Smyslem projektu je rozšíření a zkvalitnění využití trávení volného času prostřednictvím vybudování dětských hřišť pro občany města i jeho návštěvníky. Vzniknout tu mají klidové zóny s lavičkami, oplocená dětská hřiště s moderními herními prvky pro všechny věkové kategorie, místa pro aktivní odpočinek seniorů. Součástí stavebních úprav návsí je i vybudování pěších cest, jež budou lemovány veřejným osvětlením, a dále pak sadové úpravy včetně rekonstrukcí přilehlých komunikací. 
K realizaci tohoto projektu se město Libochovice rozhodlo z několika důvodů. V Poplzích se nenachází žádné volně přístupné dětské hřiště. Malé dětské hřiště o ploše cca 20 m2, umístěné v prostorách mateřské školy, je svým rozsahem zcela nedostačující a slouží výhradně pro potře-by dětí z MŠ. Některé herní prvky musely být zlikvidovány z důvodu nevyhovujících bezpečnostních parametrů. 
Na základě písemné žádosti obyvatel Duban z dubna 2014 s více jak 100 podpisy, se plánuje rekonstrukce dětského hřiště i v této místní části města Libochovice. Kromě standardních herních prvků (houpačky, prolézačky, balanční prvky, apod.) budou obě hřiště vybavena např. plochami pro stolní tenis, pétanque, dřevěnými altány apod.
Celkové náklady plánovaného projektu jsou více jak 11 milionů korun. V případě obdržení dotace z ROP Severozápad by spoluúčast města činila cca 15% z celkových způsobilých nákladů projektu. 
Po dokončení zateplení základní školy, dokončovaného projektu „Zkvalitnění turistické infrastruktury ve městě Libochovice“ by se tak jednalo o další významnou investici města. Moc bych si přála, abychom i v tomto projektu byli úspěšní.Krásný měsíc únor.

Ing. Jana Holá, starostka města

Komentáře

WQ Reagovat