Datum a časDnes je úterý, 24.10.2017SvátekSvátek má Nina
Přístupy1038097. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Kostel v novém "kabátě"

V sousední obci Slatina panoval letos na podzim neobvyklý stavební ruch. Kolem tamějšího kostela sv. Jana Nepomuckého vyrostlo zdvojené 17-patrové trubkové lešení, aby mohl být vyměněn již silně narušený plášť stříšky věže novým měděným plechem


    V sousední obci Slatina panoval letos na podzim neobvyklý stavební ruch. Kolem tamějšího kostela sv. Jana Nepomuckého vyrostlo zdvojené 17-patrové trubkové lešení, aby mohl být vyměněn již silně narušený plášť stříšky věže novým měděným plechem a 1203foto3.jpg (30358 bytes) nahrazeno narušené trámoví, jakož i vyspraveno a dvakrát natřeno zdivo věže a posléze celé venkovní fasády kostela včetně okapů. Díly k lešení sponzorsky poskytli pan J.Leník, místní družstvo vlastníků, farnosti Lovosice a Počáply a taktéž pan Pavlíček z Podsedic.
Montáž lešení zajišťovala firma p. V. Ligase a p. Stanislava Maška z Roudnice n.L. Klempířské a tesařské práce odvedli vzorně pracovníci fy Bohumír Řebíček z Třebušína, zednické práce a nátěry zdiva provedla zdejší četa stavebníků Jiří Čálek, Vladimír Procházka, Karel Zůna a Miroslav Kočí pod vedením p. Václava Ligase. Do makovice věže bylo podle tradice vloženo zaletované pouzdro se současnými církevními a občanskými údaji. Celkovou organizaci oprav podle pokynů památkářů měl na svých bedrech zdejší děkan P. Mgr.Lic. Józef Szeliga, neboť slatinský kostel je filiálním kostelem farnosti Libochovice. Finanční prostředky na rekonstrukci věže poskytly: Biskupství Litoměřice, Purkyňova nadace, "Valdek", Ministerstvo kultury a Obec Slatina, zastoupená starostou p. Josefem Škobisem, který i jinak vycházel všemožně vstříc a pomohl i zajistit úklid věže.
Původní gotický kostel ve Slatině je písemně zmíněn již v r.1384 a byl zasvěcen sv. Václavovi. Toto zasvěcení bylo v r.1729 změněno k sv. Janu Nepomuckému. Samotná věž pochází z r. 1595. Později byl kostel dle tehdejší módy částečně barokizován.
    Samotná obec Slatina s rozsáhlou okrouhlou návsí, založená v močálovité krajině, byla podle zápisu v Zakládací listině kolegiátní kapituly sv. Štěpána v Litoměřicích z r. 1057 majetkem církevním, pak přešla do vlastnictví pánů z Hazmburka a později byla součástí panství libochovického.
    Dne 23. listopadu 2003 byla v 10,30 hodin v obnoveném kostele ve Slatině sloužena děkovná mše otcem biskupem ThDr.Jos. Kouklem. Nynější obnova kostela, která doplnila opravy z r. 1992, zajišťované obcí, jistě přispěje k celkovému vzhledu obce při blížícím se výročí 950 let od první písemné zmínky o obci a snad i přiláká další návštěvníky bohoslužeb, konaných vždy jednou za čtrnáct dní. Libochovická duchovní správa děkuje za přízeň a spolupráci. 

Felix Patrák

Pozn. red.: V Libochovických nástěnných novinách najdete kopii Pamětního spisu, který byl nalezen v ve věži slatinského kostela.

Vydání
< Ročník 2017 >
I.II.III.
IV.V.VI.
VII.VIII.IX.
X.XI.XII.
Libochovické noviny
Redakční rada


Šéfredaktor:
Mgr. Josef Krob

Redakční rada:
Mgr. Barbara Bláhová
Tomáš Černý
Pavel Česal
Ing. Milena Ryšavá
Alena Šebková
Stanislav Tlustý 

               

Počasí
Anketa
© 2009 Webdesign by Media Creative s.r.o.
Developed by Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
admin | webmail | Intranet |
www.libochovice.cz - Oficiální stránky města Libochovice