Datum a časDnes je středa, 22.11.2017SvátekSvátek má Cecílie
Přístupy1067108. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Libochovice včera a dnes

Libochovické noviny včera

V roce 1962 se z popudu autorů úspěšných zpravodajů LDL, z potřeby města i v neposlední řadě díky novému přístupu občanů k informacím vznikají „Libochovické nástěnné noviny“, které byly umisťovány do vývěsní skřínky u vchodu do MNV (na stejném místě jako dnes). Tradice těchto vývěsných novin, které s malými přestávkami byly uveřejňovány po celých skoro 50 let, vznikla díky spolupráci tehdejšího kronikáře Libochovic pana Jaroslava Růžičky a výtvarníka Bohumila Kroupy. 
Vedle těchto nástěnných novin začíná vycházet i občasník vydávaný MěNV Libochovice „Život Libochovic“ ve formátu A4. Redakce byla stejná, tandem Růžička - Kroupa, ale noviny byly rozšířeny o příspěvky externích dopisovatelů, kupříkladu za školu ředitelka Milada Šimková, za ZŠ p.Kynčlová, za MŠ Blažena Hrabáková. Byly zde příspěvky z dění města (což v té době bylo dosti jednotvárné), zprávy ze spolků, sportu, JZD, závazky sliby a sliby…. Kdy přesně tento občasník přestal vycházet, není mi známo.  Tak jako rok 1968 přinesl do státní správy nový závan stylu politiky, tak se zároveň i uvolnily možnosti informace. V Libochovicích, skoro po stu letech, se znovu obnovují noviny týkající se života města, „Libochovické noviny“, a to 27.května 1968, kdy se začalo s přípravou prvního čísla  pod tímto názvem. Redakční rada zůstala stejná jako u Libochovických nástěnných novin roku 1968. Vedoucí redaktor Jaroslav Růžička a v redakční radě se postupně vystřídali Josef Blažek, Jan Kopta, František Košťál, PhMr. Ladislav Landa, Jaroslav Maleček, Ladislav Rybář, Vladimír Brejník, PhDr. Josef Weiss a výtvarníci Bohumír Kroupa a Václav Prošek ml.  První výtisk vyšel 1. července 1968 a tisk zajišťoval ROSS Roudnice, později SECHEZA Lovosice. Cena započala na 50 haléřích a skončila na 1,- koruně. Náplň byla různorodá, od roku 1968 do roku 1973 se však podstatně změnila. Zlom nastal tak jako ve všem v září 1968. Jak jinak. Doba a strana si to vyžadovaly. Vždy je třeba říci, že každý tisk je ovlivňován tím, kdo jej financuje. Ani dnes nejsou žádné noviny zcela nezávislé. Je to dáno tím, že pokud neplynou finance, nelze noviny ani vydávat, tudíž ani tisknout a uveřejňovat. Jediná možnost v dnešní době je zveřejňování formou internetových stránek nebo Blogů, ale i tady jsou noviny závislé na názoru toho, kdo tyto stránky zpracovává. Ale to jsme odbočili. Rozsah tehdejších novin byl od čtyř stránek formátu A5 po 22 stránek čísla 5/70, ale to bylo mimořádné číslo k 25.výročí osvobození. Noviny uveřejňovaly programy kina a anonce na různé kulturní programy v Libochovicích. Pochopitelně nechybělo usnesení MěNV. Zajímavé jsou občasné zprávy VB. Je až zarážející, že tehdejší problémy jsou podobné těm dnešním. Kupříkladu v LN 4/69 je zpráva: „Příslušníci VB Libochovice odhalili skupinu pachatelů, kteří již delší dobu v Libochovicích a okolí prováděli krádeže kol a odcizovali osobní automobily“ Snad jediný rozdíl je v tom, že v dnešní době by tato zpráva vypadala asi takto: „Policie ČR v Libochovicích eviduje rozrůstající se krádeže kol NP….“ Jako dobrý počin lze hodnotit vydávání pohádky od Jaroslava Křenka Házmburská saň. Tato pohádka vycházela jako příloha zhruba od čísla 3 v roce 1972.  To však již byla labutí píseň LN, protože začal problém, jak tato čísla naplnit. Nešlo neustále kolem dokola psát, jak vše v Libochovicích vzkvétá a kolik jsme splnili brigádnic-kých hodin. Jednak i za jednu korunu to bylo nezáživné a občané se na vlastní očí měli možnost přesvědčit, že pravda je někde jinde. Poslední číslo LN vyšlo v prosinci 1973.  K jejich obnovení došlo v listopadu 1990, kdy vyšlo první číslo obnovených LN (v roce 1990 vyšlo číslo 1 a 2  listopad, prosinec). Redakční rada již měla pochopitelně jiné složení a během let 1990 až do dnešních let se v redakční radě, potažmo v práci v této radě, vystřídala řádka občanů Libochovic. Redaktorem byl a je stále Mgr. Josef Krob, a dále v této radě pracovali: Pavel Česal, Eštok Ladislav, Dr. Antonín Glanc, Mgr. Lubomír Mrázek, PhDr. Marie Imbrová, Jaromír Christen st., Ing. Irena Mračková, Ing. Alena Burdová, Stanislav Tlustý, Černý Tomáš. Z titulu tajemníka se redakčních porad dále zúčastňovali tajemníci MěÚ Libochovice Alena Křtěnová a Miksch Václav. Nedílnou složkou novin je jejich výtvarná podoba, kterou po roce 1990 obstarávali postupně Václav Prošek a Ing. Milena Ryšavá (Prošková).  
Po roce 1990 také vycházejí LN v Internetové podobě na stránkách http://noviny.libochovice.cz. Jejich webovou podobu obstarával nejprve Pavel Kvěch, dnes Ing. Milena Ryšavá. Krátce pro LN pracoval jako fotograf také Josef Straka. Dnes si většinu snímků pořizují a obstarávají autoři článků. Pro úplnost uvádím, že noviny v letech 1990 - 91 přepisovala Alena Nováková. Jazykové korektury prováděla nejprve paní Mgr. Soňa Kaloušová, dnes je provádí paní Mgr. Marie Škorpová. 
Libochovické noviny jsou v současné době otevřeny všem, kteří jsou ochotni slušnou formou prezentovat současné dění v Libochovicích, tedy přispěvovatelům z různých oborů činností, kroužků, sportovních klubů, kulturních pracovníků atd. Současně s tištěnými novinami pokračuje i tradice „Libochovických nástěnných novin“, které jsou jako dříve umístěny u průchodu do radnice. Tyto „Nástěnné noviny“ vycházejí nepřetržitě od roku 1968 (nepravidelně v letech 1962 - 1968).

Libochovické noviny dnes

Od prvního čísla Libochovických novin v roce 2015 jste se dočkali hned několika překvapení. Budou vycházet ve formátu A4 s barevnými fotografiemi a co je důležité, každá rodina v Libochovicích by je měla dostat do své schránky zdarma. Ti, kdož si je nechají posílat - „přespolní“, budou pochopitelně platit pouze poštovné. Jak si redakční rada představuje formát a obsah novin? Chtěli bychom zachovat všechny dosavadní rubriky týkající se života Libochovic, a to jak současného tak minulého ve všech oblastech života občanů. Co bychom chtěli nově uvést do života, by byly nové rubriky. Kupříkladu zprávy z jednání rady města v tom kterém měsíci, celý kulturní program na měsíc, seznam nových knih v knihovně. Zde bychom byli povděčni čtenářům, kteří by byli ochotni krátce okomentovat tu kterou knihu, aby další čtenář věděl, co si má půjčit a tím by vznikla i zpětná vazba mezi knihovnou a čtenáři. Také bychom velice rádi uvedli v život rubriku životních výročí občanů. Bohužel zde budeme zřejmě omezeni zákonem o ochraně osobních údajů, a proto je na vás, na čtenářích, zda budete tato upozornění na životní jubilea akceptovat. Ale o tom se více zmiňuje jiný článek v LN. Také redakční rada se nám trochu omladila, což považujeme za důležitý přínos pro naši další činnost. Nově se v redakční radě objevily dvě dámy, Mgr. Barbara Bláhová a Alena Šebková, což - jak doufáme - přinese svižnější a mladší styl článků. Byli bychom také rádi, kdybyste nám pomohli s novými náměty, jak Libochovické noviny oživit a zpříjemnit především vám, čtenářům.               

ČeToKomentáře