Datum a časDnes je středa, 22.11.2017SvátekSvátek má Cecílie
Přístupy1066425. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Systém čerpání příspěvků na obědy pro důchodce

Město Libochovice na základě rozhodnutí zastupitelstva města přispívá svým občanům, kteří pobírají starobní nebo invalidní důchod a mají trvalý pobyt v katastru obcí Libochovice, Dubany a Poplze, na jejich stravování. Jedná se o částku 10,- Kč na jeden oběd a den a to pouze ve všední dny (tzn. bez sobot, nedělí a svátků). Obědy, na které je příspěvek poskytován, je možné odebírat pouze v zařízeních, se kterými má město Libochovice uzavřenu Smlouvu o hrazení příspěvku na stravování. Jedná se o tato zařízení:
  • Školní jídelna ZŠ Libochovice
  • Restaurace Konírna
  • Veřejné stravování Kučera a Dlouhý na Peruci
  • ZS Slatina pod Hazmburkem
  • Restaurace Zlatý zajíc
Každý občan (pobírající starobní nebo invalidní důchod), který má zájem tuto službu využívat, si vyplní žádost v informačním středisku města Libochovice a na základě této žádosti mu bude vydána průkazka na nákup obědů ve vybraném zařízení. Průkazky jsou vydávány vždy k 1. nebo 15. dni v měsíci. Od 1. 1. 2015 budou průkazky nově vydávány na dobu neurčitou (v současné době platí pouze 1 rok). 
Touto průkazkou se občané prokáží ve vybraném zařízení a na základě toho dostanou oběd za cenu sníženou o výše uvedený příspěvek ve výši 10,- Kč. 
V případě, že bude chtít strávník využívat jiné zařízení, je třeba stávající průkazku vrátit na informační středisko a nechat si vystavit průkazku novou na jiné vybrané zařízení.      

Ing. Jitka Vinklerová Komentáře