Datum a časDnes je středa, 22.11.2017SvátekSvátek má Cecílie
Přístupy1066424. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Informace z radnice


Dne 18. listopadu a 1. prosince 2014 proběhlo 1. a 2. jednání nové rady města. Přinášíme vám jen stručný výběr, kompletní usnesení z rad naleznete na www.libochovice.cz - úřední deska.

1. rada města 18.11.2014
 • RM doporučila zastupitelstvu města schválit rozpočtové provizorium na rok 2015
 • RM schválila částku 3.500 Kč jako příspěvek narozeným dětem s trvalým pobytem v Libochovicích, Poplzích a Dubanech pro období 2014 - 2018
 • RM schválila podání tří žádostí o poskytnutí dotací z Ministerstva kultury ČR pro městskou knihovnu
 • RM vzala na vědomí informaci od Povodí Ohře, s.p. ke kácení dřevin podél toku řeky Ohře - od mostu k jezu
 • RM schválila smlouvu s firmou KOMPAKT spol. s r.o. na projekt Sociální automobil
2. rada města 1.12.2014
 • RM vzala na vědomí ZŠ J.E.Purkyně a ZUŠ Libochovice - příspěvkové organizace za školní rok 2013/2014
 • RM schválila bezplatný pronájem klubovny v KS U Tří lip pro konání schůzek výboru Svazu tělesně postižených Libochovice a bezplatný pronájem velkého i malého sálu pro konání výroční schůze dne 24.1.2015
 • RM doporučila zastupitelstvu města schválit rozpočtovou změnu č.5/2014
 • RM schválila termíny svatebních obřadů pro rok 2015
 • RM doporučuje zastupitelstvu města schválit navýšení členských příspěvků DSO INTEGRO na 20,- Kč  obyvatele/rok pro období 2015 - 2016
 • RM schválila podmínky pro realizaci stavby “LT 057 020 Libochovice, Máchova - odstranění výusti LT 8”. Stavbou bude zajištěn odvod splaškových vod z objektů v dětském areálu a tenisových kurtů.          
- mir -


Komentáře