Datum a časDnes je sobota, 21.10.2017SvátekSvátek má Brigita
Přístupy1035153. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Pozvánka na vánoční koncert

Blíží se doba vánoční a s ní již desátý adventní koncert libochovického Pěveckého sboru Melodie. Letos přicházíme s nastudováním známé České mše vánoční v provedení pro sbor, orchestr a sólisty od Jakuba Jana Ryby. Ráda bych vás proto blíže seznámila s touto zajímavou osobností, která v mnoha směrech předběhla svou dobu.

Jakub Jan Ryba (*26.10.1765 - 8.4.1815)

Narodil se v Přešticích jako syn tamního podučitele a varhaníka. Odmala vyrůstal v hudebním prostředí, jeho otec ovládal hru na housle a na varhany a dědeček vedl chlapecký sbor. Záhy se u něj projevila neobyčejně velká náklonnost k hudbě. Hrál na klavír, varhany, ale nejvíce si oblíbil housle. Právě u svého otce nalezl velkou oporu pro svůj zájem o hudbu.
V roce 1780 byl přijat do piaristického gymnázia na Novém Městě v Praze. Tam se vlastní pílí vypracoval a měl velmi dobrý prospěch. Podporu pro zálibu v hudbě nalezl i zde. Ještě při studiu začal J.J. Ryba komponovat. V roce 1785 vykonal učitelskou zkoušku a vrátil se z Prahy do Nepomuku, kde působil velmi krátce. Od roku 1788 až do smrti byl jeho život spjat s Rožmitálem pod Třemšínem, kde byl jmenován učitelem.
Právě studium na piaristickém gymnáziu Rybu vedlo v jeho učitelské praxi k tomu, že byl jeho výklad srozumitelný a přístupný všem dětem vždy vzhledem k jejich věku. Dbal o čistotu ve škole a zdraví dětí. Byl propagátorem očkování proti onemocnění pravými neštovicemi. Během své učitelské praxe hledal lepší formy školní práce, měl k dětem dobrý vztah a jednal s nimi laskavě. Z tohoto hlediska byl průkopníkem v pedagogické práci. Sledoval všechno nové a pokrokové a jeho myšlení často v mnohém přerůstalo dobu.
V roce 1790 se Ryba oženil s Annou Láglerovou. Měli spolu 13 dětí, pět z nich se nedožilo dospělosti.
Často se potýkal s nepochopením a jeho učitelské úsilí nebylo oceňováno ani finančně, přestože byla jeho práce vždy inspekcemi dávána jiným školám za vzor.Rybovo rozsáhlé hudební dílo zahrnuje více než tisíc skladeb. Jsou to skladby duchovní a pastorální česká díla, česko-latinská a latinská, dále světské skladby, k nimž počítáme písně, kantáty, komorní a symfonickou hudbu. Jeho nejznámější skladba je Česká mše vánoční. Není to “mše” v pravém slova smyslu, ale spíše lidová pastýřská zpěvohra. Text této vánoční hry si Ryba napsal sám. Premiéru měla v roce 1796 ve starorožmitálském chrámu Povýšení sv. Kříže. Dodnes oceňují hudební znalci Rybovu Českou vánoční mši, která si získala obliby i mimo hranice naší vlasti, jako cenný doklad české kantorské lidové hudebnosti 18. století.    
Mezi posluchači, kteří chodívali do starorožmitálského kostela poslouchat dětský sbor a českou hudbu, byli i lidé urození. Přijížděli sem například Hildprantovi ze zámku v Blatné a v letech 1812-13 je provázel mladý vychovatel malého barona libochovický Jan Evangelista Purkyně.
Přestože byl Ryba nadmíru vzdělaný a nadaný člověk, velice ho trápily trvalé spory s farářem a rodiči z důvodů nepochopení jeho snah, zdlouhavá a neplodná jednání s místními činiteli o vybavení a podpoře školy, dlouhodobá nouze, úmrtí vlastních dětí a ke konci jeho života ještě hrozby ředitele rožmitálského panství. Tyto problémy nakonec vyústily v jeho dobrovolný odchod ze života.
Obdiv si zaslouží za nesmírnou aktivitu a soustavnou a plodnou práci. Byl nejen skladatelem, výkonným umělcem, houslistou, varhaníkem, dirigentem, hudebním teoretikem a učitelem hry na různé hudební nástroje, ale i pedagogickým spisovatelem a básníkem.        

Milena Ryšavá

Komentáře

Vydání
< Ročník 2017 >
I.II.III.
IV.V.VI.
VII.VIII.IX.
X.XI.XII.
Libochovické noviny
Redakční rada


Šéfredaktor:
Mgr. Josef Krob

Redakční rada:
Mgr. Barbara Bláhová
Tomáš Černý
Pavel Česal
Ing. Milena Ryšavá
Alena Šebková
Stanislav Tlustý 

               

Počasí
Anketa
© 2009 Webdesign by Media Creative s.r.o.
Developed by Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
admin | webmail | Intranet |
www.libochovice.cz - Oficiální stránky města Libochovice