Datum a časDnes je středa, 22.11.2017SvátekSvátek má Cecílie
Přístupy1066431. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Vážení spoluobčané,


V říjnu proběhly volby do místních zastupitelstev a v listopadu první zasedání nového zastupitelstva, na němž bylo zvoleno nové vedení města. Vypravili jsme se tedy na návštěvu k nově zvolené starostce, paní Ing. Janě Holé, abychom se od ní dozvěděli, jak hodlá naložit s příštími čtyřmi roky pro rozvoj města.

Paní starostko, regionální deníky jako Litoměřický deník.CZ, nebo MojeLitoměřicko.CZ již s vámi rozhovor otiskly. Jejich otázky však směrovaly především do politické a hospodářské roviny. Mohla byste nám věnovat rozhovor na poněkud širší téma? Známe vás jako patriotku Libochovic (potažmo i Duban a Poplz jež do města patří). Po volbě na místo starostky vás občané odměnili potleskem. Uvědomila jste si, že to značí nejen oblibu spoluobčanů, ale zároveň i přináší vyšší nároky na vaši práci, abyste tuto důvěru nezklamala? 
Potlesk přítomných mne velice potěšil, moc si toho vážím. Dovolte mi poděkovat všem, kteří mě v komunálních volbách podpořili. Samozřejmě je to velice zavazující. Chtěla bych pokračovat v rozdělané práci, dále využít všechny možné dotace k tomu, abychom se pustili do dalších nových projektů s ohledem na potřeby občanů. Myslím, že náš volební program má co nabídnout. Budu moc ráda, když i občané přijdou se svými návrhy. Myslím, že si všichni přejeme další rozvoj města a místních částí. 

Víme, že jste z přesvědčení ekologicky smýšlející člověk, víme, že se vám nepodařilo přes všechnu snahu prosadit kanalizaci Duban a Poplz. Vše uvázlo na finančních problémech, domnívám se, ze strany ROPu, SČVKu a rozpočtu města. Povězte, jakými skutečnými počiny se hodláte zasadit o -řekněme - náhradní řešení této situace?
Tato otázka a hlavně řešení je složité. Projektová dokumentace je zpracována již z dřívějších let. Vzhledem k tomu, že nejsme vlastníky ČOV (čističky odpadních vod), je problém získat dotační prostředky EU ze Státního fondu životního prostředí. Jestliže se podmínky Evropské komise nezmění, musíme najít jiná možná řešení. Jedna z možností by byla vybudování nových ČOV pro jednotlivé místní části města, přepracování a doplnění projektových dokumentací a vyčíslení nákladů na následný provoz. Poté je velice důležité připomenout nutnost vlastního připojení všech domů. Další možností by byl svoz odpadních vod na stávající ČOV, což však by přineslo investiční náklady na její přizpůsobení k navýšení množství svozů. Od března jednáme na toto téma se zástupci SČVK, jejich stanovisko bychom měli obdržet do konce tohoto roku. Důležité je doložení těsnosti jednotlivých jímek vlastníků nemovitostí. Další otázkou jsou samostatné čističky a jejich vhodnost při výši spodních vod. atd. Je nutné zvážit všechny možnosti a společně s občany vybrat tu nejlepší variantu. Samozřejmě s možností využití dotačních prostředků. Sám vidíte, že to skutečně není jednoduché.


Hojná účast občanů na 1. ustavujícím zasedání Zastupitelstva města Libochovice na velkém sále KS U Tří lip.

V zastupitelstvu se objevily nové tváře, omládlo a zdá se, že se tím změní i úhel pohledu na řešení různých situací. Je to dobře nebo špatně?
Určitě je to dobře. Věřím, že přinesou nové myšlenky při řešení různých problémů, jako je třeba i výše uvedená kanalizace, a další nové podněty, na kterých se budou aktivně podílet. 

Všichni víme, že volby dopadly jak dopadly, jednohlasový rozdíl vám přinese nutnost jít na řadu kompromisů a částečně i nenaplnění volebního programu, ale tak to už v demokracii chodí. Víme, že jste dobrou vyjednavačkou. Jste na toto vše připravena, domníváte se, že na to máte dostatek duševní síly?
Určitě to nebude jednoduché. Přesto si myslím, že jsme tu všichni pro občany města Libochovice a místních částí Poplze a Dubany. Stranou musí jít různé šarvátky, zvolení zastupitelé by si měli být vědomi, že osobní záležitosti musí jít stranou. I v minulém volebním období byly výsledky 8:7. Přesto jsme docílili toho, že jsme hlasovali podle svého nejlepšího svědomí a vědomí a to hlavně pro dobro města. Doufám a moc si přeji, aby se toto povedlo také toto volební období.

Co závěrem? Myslíte, že na nové čtyřroční funkční období starostování je připravena i vaše rodina, protože ať chcete nebo ne, vaše činnost se v rodinném životě musí zákonitě zobrazit. A ještě jedna otázka, jaký je vlastně váš nejoblíbenější recept pro relaxaci?
Ve své rodině mám velikou podporu, bez níž by výkon této funkce nebyl možný. Za to jim moc děkuji. Nejvíce si odpočinu a energii nabíjím především v přírodě s rodinou, ráda čtu a miluji nedělní pohádky.

Paní starostko, děkujeme za vaše odpovědi a věříme, že to není váš poslední rozhovor s námi. Vždy máte možnost, tak jako ostatní zastupitelé, obracet se na občany města pomocí LN. Přejme tedy celému zastupitelstvu, aby konalo vždy jen ku prospěchu města, k přání většiny obyvatel a tak dalo na vědomí sounáležitost s občany, kteří je zvolili. Přejeme také celému zastupitelstvu příjemné prožití svátků vánočních a nejen pohodový Nový rok, ale i úspěšný nový rok 2015.

Redakce LN

Komentáře

WQ Reagovat
Vydání
< Ročník 2017 >
I.II.III.
IV.V.VI.
VII.VIII.IX.
X.XI.XII.
Libochovické noviny
Redakční rada


Šéfredaktor:
Mgr. Josef Krob

Redakční rada:
Mgr. Barbara Bláhová
Tomáš Černý
Pavel Česal
Ing. Milena Ryšavá
Alena Šebková
Stanislav Tlustý 

               

Počasí
Anketa
© 2009 Webdesign by Media Creative s.r.o.
Developed by Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
admin | webmail | Intranet |
www.libochovice.cz - Oficiální stránky města Libochovice