Datum a časDnes je neděle, 22.10.2017SvátekSvátek má Sabina
Přístupy1036126. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Libochovice včera a dnes

Domy čp. 103, 104, 144, náměstí Svobody
S rozvojem automobilové dopravy, zvláště pak jejím strmým nárůstem těsně před rokem 1938, během okupace a hlavně po roce 1945 se i Libochovice musely podřídit tomuto trendu. Doba, kdy místními komunikacemi projížděly pomalým tempem koňské povozy, byla nenávratně pryč. První, co učinily Libochovice pro bezpečnost dopravy, bylo vykoupení budovy a stodoly pana Brilla, zbourání a z části pozemku rozšíření komunikace (proti „domu hrůzy”- zbytek dnešní Václavovo řeznictví). Proto také vznikl po levé straně mezi Vrchlického ulicí a Zaječí uličkou takový jakoby parčík, plocha dodnes patřící městu (1755/3). Tím zmizela ostrá dvojzatáčka a celý prostor se více otevřel. 
Další problém byly křižovatky „U Kopečku“ a na náměstí Svobody. A právě v roce 1938 při dalším rozvoji automobilové dopravy vznikl požadavek co nejvíce rozšířit průjezdnost a profil hlavních silnic přes město. Je vypracována studie křižovatek „U Kopečka“ a další křižovatky v pokračování na Slatinu a Záměstí (dnešní Revoluční). Bohužel tento projekt rozšíření nebyl nikdy dopracován, což se městu mstilo až do letošního roku a zbytek (úzký profil chodníku Pivovarské ulice) bude ještě dlouho palčivým problémem. V plánech uložených v archivu je dostateč-ně dokumentovaná práce, která byla jako náhradní vykonána místo generální opravy, a původní betonová deska silnice Riegrova - Havlíčkova na návozu zeminy. Kdyby projektanti kruhového objezdu více hledali, nemuselo dojít k více nákladům. (Dnes je v prostoru první křižovatky kruhový objezd.)


Návrh na výdlažbu a úpravu Pivovarské ulice, rok 1938.

Jako poslední jsem si nechal řešení náměstí Svobody. Jak je patrno z obrázku pořízeném někdy ve třicátých letech, i tato křižovatka byla úzká a křivolaká. Protože se však pokus o rozšíření v roce 1938 nepovedl, došlo k dalšímu pokusu v roce 1946 s tím, že při rozšíření Vrchlického ulice v prostoru náměstí Svobody by došlo ke zbourání domů čp.103, 104, 144. Také tento pokus však v roce 1946 rovněž nevyšel kvůli nemožnosti domy vyvlastnit. Třetí pokus, který dovedl myšlenku do konce, byl v roce 1948. Tehdy po nehodě motocyklisty, kdy se vyhýbal autu, požadují občané 20.11.1948 okamžité vykoupení a zbourání domů na této nebezpečné křižovatce. Další záležitostí v problému výkupu domů odstranila doba, po roce 1948 bylo vše možné. Zbourání bylo povoleno ONV Lovosice dnem 7.6.1949 a dozor nad bouráním převzal Josef Pokorný. Ke zbourání došlo pomocí brigád pořádaných KSČ.

Co to bylo za domy? Původní dům nesl čp.103 a za Lounskou branou ho postavil Tomáš Hess v roce 1707, v roce 1708 přikoupil ještě sousední parcelu, (později čp.104 a 144). Tomáš Hess brzy nato zemřel a jeho žena dům dělí a prodává jako čp.104 13.10.1746 Jakubu Astlovi. Druhou část domu pod původním čp.103 kupuje 8.7.1746 Jan Bek. Postupnými převody se mění majitelé, až další významný zlom nastává 16.4.1805, kdy 1/2 původního domu čp.103 kupuje jako čp. 144 Jan Prokeš pro dceru Magdalenu, provdanou za Josefa Pohořálka. Původní čp.103 zůstává v majetku matky Magdaleny Prokešové. Zase přešly dlouhé roky, až 23.12.1948 je čp.103 (Tehdejší majitel od roku 1924 Vilém Šarhan v podstatě spojil opět domy 103 a 144, byl majitelem obou domů. Jeho manželka? Šarhanová Věnceslava měla v čp.103 od roku 1932 obchod se střižním zbožím.) vykoupeno MNV a zbouráno. Taktéž dům čp. 104 je 23.12.1948 vykoupen MNV za 37 380,- a zbourán (tehdejší majitel od roku 1917 Marie a Štěpánka Füllerovi, Marie provdaná Kudláčková). Stejný úděl ve stejném dni nastal i pro dům čp.144. Domy čp.103 a 144 byly vykoupeny za společnou cenu 28 000,- Kč. Dnes tato čp. nesou úplně jiné domy. 
Pro město Libochovice jako takové je věčná škoda, že nedošlo k většímu rozšíření celé křižovatky na obecním pozemku 1755/4. Dnes se opět tato křižovatka stává velmi nebezpečná, a to ze dvou důvodů. Jednak v těsné blízkosti jsou dva větší potravinové obchody a to bez parkoviště a nezodpovědní řidiči parkují kde se dá, vlastně kde se nedá a nesmí i v prostoru křižovatky. Přitom zákon o pozemních komunikacích říká jasně v § 27, bod 1 říká: 
Řidič nesmí zastavit a stát v nepřehledné zatáčce a v její těsné blízkosti,
bod d: na křižovatce a ve vzdálenosti kratší než 5 m před hranicí křižovatky a 5 m za ní.
Přitom dnes a denně vidíme, jak řidiči zastavují přesně ve středu křižovatky proti obchodu p. Rulfové (viz zelený Favorit na fotografii stojící uprostřed křižovatky), a druzí hned za zatáčkou před tímto obchodem. Řidiči jedoucí od Loun se pak jen nestačí divit kde se tam to auto vzalo, protijedoucí řeší problém jak se na poslední chvíli vyhnout. Myslím, že nastal čas k řešení i této křižovatky, buď po linii sankcí, nebo investic.         

ČeTo

Komentáře

Vydání
< Ročník 2017 >
I.II.III.
IV.V.VI.
VII.VIII.IX.
X.XI.XII.
Libochovické noviny
Redakční rada


Šéfredaktor:
Mgr. Josef Krob

Redakční rada:
Mgr. Barbara Bláhová
Tomáš Černý
Pavel Česal
Ing. Milena Ryšavá
Alena Šebková
Stanislav Tlustý 

               

Počasí
Anketa
© 2009 Webdesign by Media Creative s.r.o.
Developed by Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
admin | webmail | Intranet |
www.libochovice.cz - Oficiální stránky města Libochovice