Datum a časDnes je středa, 20.9.2017SvátekSvátek má Oleg
Přístupy1003683. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Vážení spoluobčané, město opravdu zadlužené není!


Ačkoliv jsem ve vydání Libochovických novin 9/2014 zhodnotila čtyřleté volební období především výčtem realizovaných a tedy již proplacených akcí a dále stavem finančních prostředků na účtech města, musím v krátkosti reagovat na šířící se nepravdivé informace ohledně údajné zadluženosti města a „prázdné kase“. Omlouvám se, že se budu opakovat, ale nelze toto nechat bez povšimnutí. Zde je aktualizace stavu k 30.09.2014.
Stav finančních prostředků na účtech města k 31. 12. 2010 činil 26 099 892,- Kč.
Stav finančních prostředků na účtech města k 30. 09. 2014 činil 31 648 219,- Kč.
Během uplynulých čtyř let jsme realizovali investice a opravy majetku města za více než 47 miliónů Kč, a to ze svých nebo dotačních finančních prostředků, bez jediného úvěru!
Finanční příspěvky, které byly vyplaceny sportovním, kulturním, společenským a dětským organizacím a spolkům v roce 2014, resp. k 30.9.2014 jsou ve výši 1 064 800 Kč. 

Rekapitulace provedených významnějších akcí v letech 2011 - 2014:


Celkem                                             47 139 000 Kč

Vysvětlivky k tabulce:
SFŽP - dotační prostředky ze Státního fondu životního prostředí
KÚÚK - dotační prostředky od Krajského úřadu Ústeckého kraje
MK - dotační prostředky z Ministerstva kultury
Euroregion - dotační prostředky z Euroregionu Erzgebirge, Krušnohoří
RM - rozpočet města

Akce, které probíhají a jsou průběžně financovány, nebo před financováním: 
V  současné době probíhá realizace projektu rekonstrukce ulic Purkrabská, Turínského, Růžová (před dokončením) a výstavba veřejných WC (staveniště v Riegrově ulici č.p. 65 bylo předáno stavební firmě dne 2.10.2014).


Vysvětlivky: ROP - dotační prostředky z ROP Severozápad

Akce, na které se v září 2014 podala žádost o dotace do ROP Severozápad: 
Poplze a Dubany - úprava návsí a vybudování přilehlých komunikací I.etapa, vybudování dětských hřišť. Celková hodnota projektu činí více jak 11 milionů, dotace by byla ve výši 85% celkových nákladů, 15% by financovalo město Libochovice. V současné době probíhá hodnocení projektu.
V souvislosti s přípravou nového programovacího období 2014 - 2020 bedlivě sledujeme připravované dotační možnosti pro realizaci dalších záměrů.
Na závěr bych chtěla poděkovat Vám všem, kteří se na rozvoji a obnově města podílíte a podíleli, zastupitelům, kteří v průběhu volebního období též přispěli k tomu, co se vše podařilo.
Jen mi je líto těch občanů, kteří se snaží nepravdivými informacemi, myslím si, že úspěšnou a namáhavou čtyřletou práci kolektivu lidí znevážit a pošpinit.
Přeji krásný měsíc listopad.


Ing. Jana Holá, starostka města 


Komentáře

WQ Reagovat