Datum a časDnes je středa, 22.11.2017SvátekSvátek má Cecílie
Přístupy1067109. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Libochovice včera a dnes

Veřejné osvětlení v Libochovicích - stručný přehled
Z historie veřejného osvětlení všeobecně
Veřejné osvětlení měla již mnohá antická města. Po jejich vzoru převzala tento výdobytek i velká města islámského středověku a později též některá evropská města. Osvětlení zprvu zajišťovaly hořící pochodně, pravidelně rozžíhané ohně v železných klecích a na pánvích nebo olejové lampy, jejichž pozdější zdokonalenou podobou byly argandské lampy. V době rozvoje moderních měst v 19. století bylo zaváděno plynové osvětlení, zpravidla na sloupech. Například v Brně byla postavena plynárna a zřízeno plynové veřejné osvětlení v roce 1846. Plynové lampy se obvykle spouštěly (rozsvěcely) a zhášely zásahem lampáře s dlouhou tyčí, který večer i ráno obcházel město. Ani v době, kdy již byly do ulic zaváděny obloukové lampy, se plynárenská lobby nevzdávala. Používaly se také lihové lampy, například v západočeském městě Plasy byla roku 1906 zahájena výstavba veřejného osvětlení lihovými lampami. Po roce 1920 bylo postupně nahrazováno elektrickým.


Náměstí bez osvětlení.

Velké náměstí v Libochovicích bylo od roku 1826 osvětlováno pěti olejovými lampami, a od roku 1862 byly dosavadní olejové lampy nahrazeny petrolejovými a jejich počet se rozšířil na 14. Dne 29. prosince 1908 odhlasovalo obecní zastupitelstvo zřízení, nákup a umístění Waschingtonových petrolejových lamp, a to jedna na náměstí, jedna u „Unionu“ (Náměstí svobody) a jedna u hostince na „Kopečku". Lampa samotná stála 350 K, pumpa a nádoba 104 K, železný stožár 135 K. Jedna lampa měla světelnost za 300 svíček (tehdejší jednotka světelnosti). Teprve však v r. 1910 byly tyto lampy zprovozněny.Přestože k výstavbě vodní elektrárny hraběte Herbersteina došlo v roce 1901, tak až 1. srpna 1913 byla vypracována smlouva mezi hraběcí elektrárnou a městem o dodávkách elektrické energie. Náměstí a ulice byly díky této smlouvě osvětleny 24 žárovkami o svítivosti 25 svíček, 24 žárovkami o svítivosti 32 svíček. Chodník k nádraží byl osvětlen 8 stožáry osvětlení (tenkrát v těchto místech ještě nebyla regulérní ulice), radnice měla 38 žárovek, škola 30 žárovek, to vše za roční paušál 1650,- K. 
Proč tak pozdě? Protože po uvedení elektrárny do provozu v roce 1901 byla sice vypracována první smlouva, která však byla pro město značně nevýhodná, protože majitel elektrárny si vymínil, že nejprve budou napájeny budovy v jeho majetku a pak teprve zbytková elektřina půjde do rozvodu města. 

Smlouva 1901: 
Sazby byly následující. Město za veřejné osvětlení bude platit paušál 2000,- ročně, soukromníci 0,30 K za 1kWh u žárovek a 0,50K za 1 kWh u motorů. Rozvody, žárovky a veřejné osvětlení bude vybudováno na náklady elektrárny a bude jeho majetkem. Město proto smlouvu nepodepisuje a uvažuje o něčem jiném, kde by si samostatně rozhodovalo a chystá se postavit plynárnu a zařídit rozvod plynu do veřejného osvětlení a veřejných budov. 
V roce 1905 si nechá vypracovat plány a rozpočet od firmy Železárny v Komárově. Protože však naštěstí vedení města pochopilo, že tento způsob je již zastaralý a překonaný, od stavby upustilo. Proto v roce 1913 byla vypracována nová smlouva mezi Herbersteinem a městem, tato smlouva pak byla v roce 1915 prodloužena. V roce 1913 bylo pochůzkou zjištěno a spočítáno, kolik žárovek a kde je použito na veřejné osvětlení, tak aby smlouva byla korektní pro obě strany. 
1930 uzavřena smlouva s velkostatkem na dodávky elektrické energie pro radnici, chudobinec a 5 světel na náměstí na 15 let za paušál 10 000,- Kč. Pro spořitelnu, školu a ostatní odběratele dohodnuta cena 1,70 Kč za 1KWh.
Vzhledem k přestavbě systému 3 x 120 V na 3 x 380/ 220 V bylo nutno vypracovat projekt veřejného osvětlení, které bylo v té době už nedostačující a neodpovídalo ani tehdy platným normám. Pro náměstí jsou navrženy stožáry s osvětlením ve výšce 6 metrů nad terénem pro osvětlovací tělesa 200 - 1000 W. Pro osvětlení mostu byly použity stávající ocelové stožáry tak, že po náležité úpravě odpovídaly normě. Pro osvětlení ulic a křižovatek byla použita osvětlovací ramena - případně armatury s výkonem 100 - 300 W. Veřejné osvětlení, které mělo 161 osvětlovacích těles, bylo napájeno ze 3 napájecích bodů a rozděleno na 3 okruhy. K osvětlení se využilo tří nových transformačních stanic. 
Cena vrchního vedení 207 335,- 
Kabelového vedení 153 902,- 
Celkem 361 237,- 
Následující nová dlažba  18 000,- 
Další doplňující zařízení    4 500,- 


Současná podoba.

Projekt byl vypracován v roce 1956 (29. června) pro roky 1957/1958 s celkovým nákladem 283 737,- Kč. Během roku 1958 se dokončují práce s rozvodem proudu (přechod v některých částech města ze 120V na 220V) veřejné osvětlení a jeho GO. V roce 1969 byl schválen nový projekt nového veřejného osvětlení, jehož rekonstrukce pokračuje až do roku 1970. Rada MěNV v roce v roce1969 schválila také návrh na instalaci velkoplošných svítidel pro veřejné osvětlení na náměstí, v roce 1970 návrh na zabudování třetího osvětlovacího tělesa do středu náměstí, které za stávajícího osvětleni zůstávalo ve tmě. V dnešní době je veřejné osvětlení vybudováno standardním způsobem podle normy.         

ČeTo

Komentáře

Vydání
< Ročník 2017 >
I.II.III.
IV.V.VI.
VII.VIII.IX.
X.XI.XII.
Libochovické noviny
Redakční rada


Šéfredaktor:
Mgr. Josef Krob

Redakční rada:
Mgr. Barbara Bláhová
Tomáš Černý
Pavel Česal
Ing. Milena Ryšavá
Alena Šebková
Stanislav Tlustý 

               

Počasí
Anketa
© 2009 Webdesign by Media Creative s.r.o.
Developed by Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
admin | webmail | Intranet |
www.libochovice.cz - Oficiální stránky města Libochovice