Datum a časDnes je čtvrtek, 19.10.2017SvátekSvátek má Michaela
Přístupy1032850. návštěvník
Důležitá čísla

Tísňové linky

Integrovaný záchr. systém 112
Hasičský záchr. sbor 150
Záchranná služba 155
Policie ČR 158

Městská policie Libochovice

náměstí 5. května 48, Libochovice,
tel. 724 016 458, 606 715 956
email:
skype: mplibochovice

Skype chat, instant message

Policie ČR, OO Radovesice

Radovesice č. p. 5, 410 02  Radovesice
tel: 974 436 741


Hasičský záchranný sbor ÚK

PS Lovosice, Českolipská 1997/11, Litoměřice, tel. 950 425 001
PS Roudnice n. L., Žižkova 729, Roudnice n. L., tel:  950 428 011
SDH Budyně nad Ohří Budyně nad Ohří, Ladova 361, 411 18 tel:
728 088 555

Lékárna U Bílého jednorožce

Dr. Vacka 44, Libochovice, tel. 416 591 293

Lékaři

MUDr. Javůrek - praktický lékař
Čechova 655, Libochovice, tel. 416 591 169
MUDr. Klener - praktický lékař
Riegrova 69, Libochovice, tel. 416 591 334
MUDr. Korousová - dětská lékařka
Čechova 351, Libochovice, tel. 416 591 339

Podřipská nemocnice s poliklinikou

www.pnsp.cz
Kontakt
Město Libochovice
se sídlem:
Městský úřad Libochovice
náměstí 5. května 48
411 17 LIBOCHOVICE
email: .
e-podatelna:
tel.: +420 416 725 830
Sponzoři webu


zde může být i váš baner
Kudy z nudy

Libochovice včera a dnes

Odborná škola pro ženská povolání O.Š.Ž.P.

Hrou osudu se do rukou představitelů města dostalo zajímavé tablo školy pro ženská povolání ročníku 1940 - 1943. Co to bylo za školu a jak vznikla? 

Včera - Na jaře v roce 1939 začíná městská rada usilovat o přeložení dvouleté obchodní školy z Roudnice do Libochovic. Tato škola měla být umístěna na nádvoří radnice v prvním patře, které bylo nově postaveno v roce 1933 jako školní místnosti pro obecnou školu. Tato úvaha a požadavky však Roudnice nebrala na vědomí, navíc o tuto školu začala usilovat i Budyně a pomlouvá v Roudnici, že si město Libochovice půjčuje u Budyně peníze, aby tento projekt mohlo zabezpečit a místnosti že jsou plné vojenského materiálu po mobilizaci. Celé se to snažilo napravit Obchodní grémium v Libochovicích v čele s A.Voglem.  Nakonec místo Obchodní státní dvouleté školy se podařilo prosadit městu u Ústřední matice školské zřízení "Soukromé odborné školy pro ženská povolání", kterou financovalo město.
Tato škola byla otevřena Ústřední školskou maticí k 1.9.1940. Byla umístěna do prostor po bývalé obecné škole v zástavbě bočního traktu radnice v prvním patře (dnešní policie). Prostory zahrnovaly tři učebny a dvě menší místnosti. Část školy byla také umístěna v přízemí.
Podmínky Matice pro zřízení školy:
  • Propůjčiti tuto budovu zdarma pro odbornou školu
  • Provést veškeré vnitřní adaptace
  • Upravit a propůjčit zdarma byt pro školníka
  • Zařídit školní kuchyni včetně sporáku.
  • Hradit z městských pro-středků otop, osvětlení, spotřebu energie a vody.
  • Personální náklady a pomůc-ky bude hradit Matice.
  • Město provede přestavbu bývalé vojenské kuchyně ve dvoře radnice postavené v roce 1938 na prádelnu. 
Neuplynul však ani rok a Ústřední matice tvrdě na městu požaduje zlepšení podmínek pro školu a žádá adaptaci budovy, zřízení kuchyně, šatny, jídelny a jejich vybavení. Dále požaduje, aby město pronajalo zasedací síň, rozdělilo ji heraklitovou přepážkou tak, že vzniknou dvě třídy. Zároveň také požaduje zřízení samostatného WC. 
V roce 1941 začne tedy město tlačit na knihovní radu, aby byla knihovna v důsledku rozšíření rodinné školy přemístěna do prvního poschodí radnice vedle zasedací místnosti zastupitelstva. Knihovní rada se tomuto postupu brání s odůvodněním, že ona místnost nemá okno, kamna a není možnost do ní umístnit veškerý inventář a navíc, město jako zřizovatel knihovny ze zákona je povinno zařídit takové podmínky, aby knihovna mohla sloužit široké veřejnosti. Jenže město se dostalo do složité situace. Buďto zachová rodinnou školu a vystěhuje muzeum a přestěhuje knihovnu, nebo nebude škola. Nakonec celou situaci řeší tak, že muzeum vystěhuje do beden pod zámek a knihovnu přemístí do oné tmavé místnosti.  
V roce 1942 však vedení školy konstatuje, že pro velký zájem bude nutno rozšířit tuto školu o dvě třídy. Obrací se na město jako na svého zřizovatele o přidělení dalších místností. A tak v roce 1942 zajišťuje starosta města v domě čp.352 majitel Králíček - sál restaurace (kde dříve byla rozdělovna jatečního dobytka na městských jatkách) pro umístění učebny odborné rodinné školy v Libochovicích. Roční nájem činil 2500,-K mimo úklid a otop.
Protože situace je dále neúnosná, tak na rok 1944 je plánovaná přestavba, ke které však pro politickou situaci nedošlo. Po roce 1945 je přípisem Ministerstva školství z 23.8.1945 vydáno povolení k pokračování vyučování na této škole, které bylo přerušeno okupací, zároveň jmenuje novou ředitelku školy Zdenku Hubertovou. MNV se tedy 13.12.1945 usnesl o znovuzřízení Školy pro ženská povolání ve své režii.  
Tuto školu však v podstatě spravovalo administrativní kuratorium. Odborná škola pro ženská povolání měla nadále učebny v prvním patře nádvorní budovy radnice, které nárokovala školka. V září 1947 (kdy tyto prostory nakonec školka získala) se škola vystěhovala a své učebny měla nadále porůznu ve městě: v prostorách Okresní péče o mládež v Libochovicích, v Purkyňově měšťanské škole, i v Městské mateřské škole. Purkyňova měšťanská škola pro tyto učebny urgentně žádá nábytek, který však nedostala. Škola po roce 1947 dostává nový název „Rodinná škola“. V roce 1947 v létě jedná ředitelka školy Hubertová (zástupkyně Maxová) s MNV o přidělení nábytku pro školu z inventáře konfiskovaného nábytku. Město na jednu stranu si tuto školu nutilo, na druhou stranu byly obrovské potíže s investicemi a financemi, které spolu se školou učňovskou spolykaly přes polovinu rozpočtu města. Příspěvky od ministerstev nepřicházely a školy byly majetkem města, které bylo jejich zřizovatelem. Navíc rozpočtový schodek dosahoval dalších 90 tisíc Kč, protože nebyly převedeny dotace z rozpočtu MNV pro školu. Protože MNV nemá nadále možnost získat prostředky odjinud, dochází tak v červenci 1947 k jednání o zrušení školy. Situace s finančními prostředky se dále horší. Předseda Troníček na Ministerstvu školství na sklonku jara 1947 žádal o dotace, aby si mohlo město ulehčit v rozpočtu. Bylo mu sděleno, že Učňovská škola včetně školy pro ženská povolání jsou v žalostném stavu, dotace tudíž nebudou. Navíc hrozí s novým školním rokem nedostatek žáků, takže se město rozhoduje o tom, že Učňovská škola bude likvidována a Škola pro ženská povolání bude ve školním roce 1947/48 dána do klidu. Po uplynutí tohoto období se uvidí, zda bude nějaký zájem o tuto školu. Pak teprve bude ministerstvo uvažovat o prodloužení činnosti školy ovšem za předpokladu, že město uvede do pořádku budovu po stránce všech předpisů včetně hygienických, tak i udrží pořádek v okolí školy. Škola oficiálně zanikla k 1.9.1947 a její zbytky byly převedeny do Lovosic. Na zániku školy se nepodílel pouze MNV, který se domníval že školu ufinancuje, ale i celkový nezájem podnikatelů a pravděpodobně i politická situace, přestože vlastně škola vychovávala budoucí pokračovatelky živností v Libochovicích.

Dnes - Po roce 1989 na tradici této školy navazuje zřízená Rodinná škola. A popravdě je nutno podotknout, že se stejným osudem. Nikdo se z minulých chyb nepoučil a názor, že takové maloměsto jako Libochovice by mohlo finančně udržet takovéto zařízení, se opětně potvrdil.
Čtenářům předkládám fotografii tabla ročníku 1940 - 1943 a doufám, že nám pomohou k jednotlivým postavám přidělit i jména.         

ČeTo


Komentáře

Vydání
< Ročník 2017 >
I.II.III.
IV.V.VI.
VII.VIII.IX.
X.XI.XII.
Libochovické noviny
Redakční rada


Šéfredaktor:
Mgr. Josef Krob

Redakční rada:
Mgr. Barbara Bláhová
Tomáš Černý
Pavel Česal
Ing. Milena Ryšavá
Alena Šebková
Stanislav Tlustý 

               

Počasí
Anketa
© 2009 Webdesign by Media Creative s.r.o.
Developed by Smartware s.r.o., Redakční systém MultiCMS
admin | webmail | Intranet |
www.libochovice.cz - Oficiální stránky města Libochovice